REJESTRACJA: 535-557-771

Westa-Med ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów

Rejestracja do lekarza: 535-557-771

mgr Edyta Topolska

Specjalista neurologopeda

Absolwentka logopedii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (2003r) oraz neurologopedii Uniwersytetu im. M. Skłodowskiej-Curie w Lublinie (2008r). W 2018 roku po zrealizowaniu programu szkolenia specjalizacyjnego w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny i uzyskała tytuł specjalisty neurologopedy. Od 2008 roku pracuje na Oddziale Udarowym/Neurologicznym i Rehabilitacji

Neurologicznej Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz w Zakładzie Opiekuńczo- Leczniczym „Caritas ‘ w Chrzanowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas licznych praktyk i staży m. in. – Centralny Szpital Kliniczny w Katowicach– Oddział Neurologii , Katedra i Klinika Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego Poznaniu, Szpital Rehabilitacji Neurologicznej- Konstancin- Jeziorna, Klinika Neurologii i Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (ZOZ MSW), Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego UM w Poznaniu– Oddział Kliniczny Neurologii .

Od wielu lat zajmuję się problematyką schorzeń układu nerwowego oraz konsekwencjami jego uszkodzenia.

 

Oferta obejmuje:

  • zaburzeń połykania w przebiegu chorób neurologicznych ( dysfagia neurogenna),
  • opóźnionego rozwoju mowy,
  • diagnoza i terapia zaburzeń językowych i komunikacyjnych spowodowanych uszkodzeniem mózgu o różnej etiologii(choroby naczyniowe, urazy mózgowo- czaszkowe, neuroinfekcje, guzy mózgu),
  • zaburzeń mowy i języka w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych (m.in. w chorobie Alzheimera, w chorobie Parkinsona,  w stwardnieniu rozsianym itp.),
  • diagnoza i terapia Pacjentów dorosłych z zaburzeniami połykania w przebiegu chorób neurologicznych (dysfagia neurogenna),
  • diagnoza i terapia wad wymowy, opóźnionego rozwoju mowy.