REJESTRACJA: 535-557-771

Westa-Med ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów

Rejestracja do lekarza: 535-557-771

Lek. med. Agnieszka Bujak-Krok

Specjalista neurolog

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej.
W latach 1995-2018 pracowała na Oddziale Neurologii Szpitala w Jaworznie, a następnie Oddziale Neurologii z Pododdziałem Udarowym Szpitala Powiatowego w Chrzanowie.
Swoje kształcenie zawodowe doskonaliła odbywając staże w wiodących klinikach neurologii.

W 2005 uzyskała dyplom specjalisty neurologa.
Posiada ugruntowaną wiedzę i praktykę w zakresie badań usg tętnic szyjnych i kręgowych (USG Doppler duplex), analizowane i opisywanie badań EEG (licencja EEG nr 487), interpretacja badań rentgenowskich, tomografii komputerowej (TK) oraz rezonansu magnetycznego (MR).

Ze względu na zainteresowanie rehabilitacją narządu ruchu oraz rehabilitacją neurologiczną, przebyła szkolenia w zakresie terapii manualnej metodą Mulligan Concept oraz Cyriax.

Jest członkiem wielu polskich Towarzystw Neurologicznych.
Swoje kwalifikacje zawodowe doskonali poprzez częste uczestnictwa w kongresach i zjazdach oraz kursach i szkoleniach.

Obecnie powyższą wiedzę wykorzystuje w ambulatoryjnej pracy z pacjentami starając się nie tylko dociekać przyczyny schorzenia, diagnozy, prowadzić terapię, ale brać także pod uwagę psychologiczny aspekt, odczucia chorego, ból i ograniczenia spowodowane chorobą.

Jej zainteresowania obejmują wszystkie zagadnienia dotyczące schorzeń neurologicznych, zwłaszcza padaczki, leczenia bólów głowy w tym migren, zaburzeń snu, zwalczanie bólu ostrego i przewlekłego, terapii choroby Parkinsona i otępień.

 

 

Oferta obejmuje:

 • zaburzenia pamięci,
 • stwardnienie rozsiane,
 • miastenia,
 • neuropatie, neuralgie,
 • uszkodzenia nerwów obwodowych,
 • nerwice i zaburzenia depresyjne,
 • stany po zapaleniu mózgu, opon mózgowo-rdzeniowych, rdzenia kręgowego,
 • migrena i pozostałe bóle głowy i twarzy,
 • zawroty głowy i zaburzenia równowagi,
 • padaczka,
 • bóle kręgosłupa i inne dolegliwości bólowe,
 • choroby naczyniowe mózgu i ich powikłania,
 • choroba Parkinsona.