REJESTRACJA: 535-557-771

Westa-Med ul. Kardynała Wyszyńskiego 17, 32-500 Chrzanów

Rejestracja do lekarza: 535-557-771

Lek. med. Katarzyna Drozdowicz

Specjalista psychiatra

Absolwentka studiów na Wydziale Lekarskim Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Szkolenie specjalizacyjne w psychiatrii odbyła w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Pracowała jako asystent w Zakładzie Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii CMUJ.

Prowadziła zajęcia ze studentami Wydziału Lekarskiego.

Brała udział w badaniach naukowych prowadzonych na terenie Kliniki Psychiatrii, jest współautorką publikacji dotyczących chorób afektywnych.

Doświadczenie w pracy ambulatoryjnej zdobywała pracując w Rejonowych Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni Leczenia Chorób Afektywnych.

Pełniła dyżury w Oddziale Psychiatrycznym Szpitala w Chrzanowie.

Jej zainteresowania zawodowe obejmują głównie problemy chorych z zaburzeniami lękowymi i chorobami afektywnymi.